“Engánchate á vida ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CAÍDA DE OBXECTOS DESPRENDIDOS

→ Caída de obxectos diversos, que non se están manipulando e que se desprenden da súa localización por razóns varias. Inclúen as caídas de ferramentas, materiais..., sobre un traballador, sempre que este non os estivese manipulando.