“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

VIRUS

→ Son as formas de vida máis simple. Son axentes infecciosos de estrutura subcelular. Unha vez que penetran na célula inseren a súa información xenética no DNA celular e, a través da información que lle transfiren, a propia célula fabrica os compoñentes constitutivos de novos virus ou proteínas que producen o dano celular.