“Fai prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

GABIA

→ É aquel baleirado, no que a caixa que sexa necesario abrir é estreita e longa, por baixo da rasante, e cuxa finalidade é a realización de cimentos, tendido de condicións subterráneas, construción de canles, etc.