“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ZONA PERIGOSA

→ Calquera zona situada no interior ou ao redor dun equipo de traballo na que a presenza dun traballador exposto entrañe un risco para a súa seguridade ou para a súa saúde.