“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CUASI MÁQUINA

→ Conxunto que constitúe case unha máquina, pero que non pode realizar por si só unha aplicación determinada.