“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

OSHA

→   

OSHA é o acrónimo de Occupational Safety and Health Administration. Trátase dunha organización de carácter federal creada en 1970 nos Estados Unidos. OSHA asumiu os labores de control da seguridade e saúde laborais en toda a nación e foi ademais designada responsable de elaborar a normativa neste ámbito. Como o seu obxectivo fundamental era pór orde nas actuacións de control, que anteriormente eran asumidas polos distintos estados con grandes diferenzas de actuación e lamentables resultados, aos poucos esta competencia foi devolta aos estados que se comprometeron a tratar o tema con seriedade. Non así coa competencia normativa, que segue sendo basicamente federal.