“Non xogues coa vida, practica a prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CAÍDA DE OBXECTOS POR ESBORRALLE

→ Caída de elementos por perda de estabilidade da estrutura á que pertence. Comprende as caídas de edificios, muros, estadas, escaleiras, pilas de mercancías, etc.