“Engánchate á vida ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CAÍDA DE PERSOAS AO MESMO NIVEL

→ Caída que se produce no mesmo plano de sustentación. Inclúe caídas en lugares de paso ou superficies de traballo e caídas sobre ou contra obxectos.