“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CALOR ESPECÍFICA

→ Cantidade de calor que hai que aplicar a un corpo para que eleve un grao centígrado a temperatura da súa unidade de masa.