“Fai prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CALIBRACIÓN

→ Conxunto de operacións que teñen por obxecto establecer a relación que hai, en condicións especificadas, entre os valores indicados por un instrumento de medida ou valores representados por unha medida material e os valores coñecidos correspondentes dun mensurando.