“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CAPACIDADE DE TRABALLO FÍSICO

→ É a máxima cantidade de osíxeno que pode metabolizar un individuo, polo que se lle denomina potencia aeróbica ou potencia máxima aeróbica.