“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CAPITALIZACIÓN

→ Sistema de financiamento das prestacións de Seguridade Social polo que a contía das pensións e subsidios calcúlanse capitalizando as achegas individuais do traballador ao longo da súa vida laboral.