“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CARCINOGÉNICOS

→ As sustancias e preparados que, por inhalación, inxestión ou penetración cutánea poidan producir cancro ou aumentar a súa frecuencia.