“Fai prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CARGA DE TRABALLO

→ Conxunto de esixencias psíquicas e físicas dun posto de traballo. É dicir, ao conxunto de requirimentos psicofísicos aos que se ve sometido o traballador ao longo da súa xornada laboral.