“Practica a prevención ¡é cousa de todos! ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CARGA DINÁMICA

→ É o traballo muscular de carácter dinámico que require a realización dunha determinada tarefa, leva sempre o estudo de esforzos debidos principalmente á manipulación manual de cargas e a tarefas con movementos repetitivos.