“Non xogues coa vida, practica a prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CARGA FÍSICA

→ Conxunto de requirimentos físicos aos que se ve sometido o traballador ao longo da súa xornada laboral.