“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CENTRO DE CONTROL

→ É un lugar estratéxico dentro do organigrama do Plan de Urxencia. Na maioría dos casos, adoita coincidir coa recepción da empresa ou o lugar onde se atopan os vixiantes de seguridade. É o nexo de comunicacións interiores e exteriores en caso de urxencia.