“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CHOQUE CONTRA OBXECTOS INMÓBILES

→ Encontro violento dunha persoa ou dunha parte do seu corpo cun ou varios obxectos colocados de forma fixa, ou en situación de repouso.