“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CINEMÁTICA

→ Parte da biomecánica dinámica, que ten por obxecto os corpos en movemento sen ter en conta as forzas que os producen.