“Fai prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CINTO DE SEGURIDADE

→ Equipo de protección individual destinado a previr o risco de caída do traballador que realiza traballos en posición de suspensión ou desde alturas considerables.