“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CLIMA LABORAL

→ Calidade interna relativamente perdurable da organización, resultado da conduta e normativas dos seus membros, que é percibida por estes e fai á entidade diferente doutras entidades, á vez que inflúe na conduta e actividades dos seus membros.