“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

COLUMNA HIDRATANTE EXTERIOR

→ Dispositivo de loita contra o lume, situado no exterior do edificio e constituído esencialmente por un conxunto de válvulas, un corpo de columna e racores de conexión.