“Fai prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

COMBURENTE

→ É o elemento en cuxa presenza, o combustible pode arder. De forma xeral, considérase o oxigeno, como o comburente típico. Comburentes: Sustancias e preparados, que en contacto con outros, particularmente cos inflamables, orixinan unha reacción fortemente exotérmica.