“Engánchate á vida ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

COMISIÓN DE PRESTACIÓNS ESPECIAIS

→ Órgano das Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais da Seguridade Social responsable da concesión de beneficios de asistencia social que haxan de ser satisfeitos (servizos e auxilios económicos que en atención a estados e situacións concretas de necesidade, considérense precisas)