“Fai prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CONDICIÓN DE TRABALLO

→ Calquera característica do mesmo que poida ter unha influencia significativa na xeración de riscos para a saúde e a seguridade do traballador.