“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CONFORT VISUAL

→ É a situación de benestar e comodidade das persoas en relación co órgano da visión.