“Non xogues coa vida, practica a prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CONTACTO ELÉCTRICO DIRECTO

→ É aquel contacto producido con partes activas de materiais e equipos, entendéndose por partes activas aquelas que normalmente están baixo tensión.