“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Contacto con sustancias cáusticas e/ou corrosivas

→ Acción e efecto de tocar sustancias que poden queimar a pel ou desgastala lentamente.