“Engánchate á vida ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CONTIDO DA TAREFA

→ É un dos factores psicosociais de maior incidencia na saúde dos traballadores, especialmente na saúde mental. Considérase que un traballo ou tarefa ten contido cando: posúe significado e parécelle importante ao traballador o que realiza, permite ao traballador a posibilidade de exercer algún tipo de control sobre a tarefa, require ao traballador pór en xogo as súas capacidades físicas e mentais e ten un status social recoñecido en relación coa tarefa.