“Engánchate á vida ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CONTINXENCIA PROFESIONAL

→ É aquela situación de necesidade, orixinada no ambiente laboral e que se clasifica como accidente laboral ou enfermidade profesional e que dá orixe ás prestacións contempladas no réxime correspondente da Seguridade Social.