“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ACOSO MORAL (MOBBING)

→ Situación na que unha persoa ou un grupo de persoas exercen unha violencia psicolóxica extrema (nunha ou máis das 45 formas ou comportamentos descritos polo Leymann Inventory of Psychological Terrorization, LIPT), de forma sistemática (polo menos, unha vez por semana), durante un tempo prolongado (máis de 6 meses), sobre outra persoa no lugar de traballo..