“Practica a prevención ¡é cousa de todos! ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CONTROL DE RISCOS

→ Mediante a información obtida na avaliación de riscos, é o proceso de toma de decisión para tratar e/ou reducir os riscos, para implantar as medidas correctoras, esixir o seu cumprimento e a avaliación periódica da súa eficacia.