“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CONVECCIÓN

→ Transferencia de calor que se realiza a través de fluídos que están en movemento.