“Practica a prevención ¡é cousa de todos! ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDADE E DE SAÚDE DURANTE A ELABORACIÓN DO PROXECTO DE OBRA

→ O técnico competente designado polo promotor para coordinar, durante a fase do proxecto de obra, a aplicación dos principios que se mencionan no artigo 8 do RD 1627/1997.