“Fai prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CORROSIVOS

→ As sustancias e preparados que, en contacto con tecidos vivos poidan exercer sobre eles unha acción destrutiva dos mesmos.