“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CUSTO DE RESPOSTA Ao ACCIDENTE

→ Custo dos medios (recursos humanos e materiais e custos correntes de conservación e mantemento) cuxo obxecto é dispor de capacidade de resposta ou loita contra o accidente para o seu control. A finalidade é anular ou reducir os danos que o accidente poida xerar, unha vez produciuse.