“Engánchate á vida ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CUSTO DIRECTO

→ Custo derivado do accidente (danos materiais, persoais ou perdas) cuantificables obxectivamente.