“Fai prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CUSTO NON ASEGURADO

→ Todos os custos derivados dun accidente ou incidente que non son recuperables a través das pólizas de seguro da empresa.