“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ACREDITACIÓN

→ Recoñecemento formal da competencia técnica dunha entidade para certificar, inspeccionar ou auditar a calidade, ou un laboratorio de ensaio ou de calibración industrial.