“Engánchate á vida ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DANOS DERIVADOS DO TRABALLO

→ O conxunto de enfermidades, patoloxías ou lesións sufridas con motivo ou ocasión do traballo.