“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DELEGADO DE PREVENCIÓN

→ Representante dos traballadores con funcións específicas en materia de prevención de riscos no traballo.