“Fai prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DENUNCIA

→ Manifestación verbal ou escrita efectuada ante as autoridades xudiciais ou policiais, dun feito punible, sendo unha obrigación por parte de toda persoa que presencie a perpetración de calquera delito público.