“Engánchate á vida ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DEPENDENCIA

→ No relativo a unha sustancia é, o estado psíquico e físico que se establece no individuo como resultado da relación deste coa sustancia, e que se caracteriza pola tendencia a manter devandita relación, para continuar experimentando os seus efectos e/ ou evitar a incomodidade da súa ausencia. Establecemento dun vínculo suxeito entre unha persoa e unha sustancia, facendo difícil prescindir da súa administración.