“Practica a prevención ¡é cousa de todos! ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DEPENDENCIA PSÍQUICA

→ Desexo irrefreable de consumir determinadas sustancias co obxectivo de obter efectos positivos, pracenteiros e agradables e evitar os efectos negativos que orixinaría o prescindir dela.