“Engánchate á vida ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DEREITO DO TRABALLO

→ Conxunto sistemático de normas que, de acordo coa idea social da xustiza, regula as relacións sociais que teñen o seu orzamento na prestación de servizos profesionais privados por conta allea.