“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DESHABITUACIÓN

→ Proceso por lle cal a persoa consegue controlar ou eliminar o desexo vehemente de consumir a sustancia e regular e/ ou modificar as causas que incitan ao consumo ou que manteñen o mesmo.