“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”