“Fai prevención ”

→ Díptico: Equipos de Protección Individual (EPI´S)

Díptico explicativo sobre que é un EPI, cales son as categorías existentes, as obrigas do empresario e do traballador, tipos de EPI´s en función da parte do corpo que protexen, lexislación de referencia...

↓ Descargar documento: episA5.pdf