“Non xogues coa vida, practica a prevención ”

→ Guía Técnica INSHT: para a integración da prevención de riscos laborais no sistema de xestión da empresa

O obcexto desta publicación e proporcionar información orientativa que poida facilitar ao empresario o deseño, a implantación, a aplicación e o seguimento do plan de prevención de riscos laborais da empresa, en particular cando se trate de pequenas e medianas empresas e, dentro destas, das empresas de menos de seis traballadores que non desenvolvan actividades incluídas no Anexo I do RD 39/1997, polo que se aproba o Regulamento dos Servizos de Prevención.

Documentos relacionados:

↓ Descargar documento: g_gestion_prevencion.pdf