“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ Análisis do risco laboral vs incapacidade temporal durante o embarazo

Con motivo da transposición dos anexos da Directiva 92/85/CEE, que conten a lista non exhaustiva dos axentes, procedementos e condicións de traballo a os que debe prestarse especial atención na avaluación de riscos porque pueden influir negativamente na saúde das traballadoras embarazadas ou do feto, así como das traballadoras en periodo de lactanción para que non puedan verse obrigadas en ningún caso, a realizar actividades que, de acordo coa evaluación de riscos, supoñan o risco de exposición aos mesmos, cando se poña en perigo a súa seguridade ou súa saúde, se abriu un debate a cerca de en qué momento e baixo qué supostos debe darse la baixa da traballadora embarazada por motivo da presencia dun riesco laboral.

DOCUMENTO RELACIONADO:  Decreto 181/2008, do 24 de xullo, polo que se regula o Consello Galego de Participación das Mulleres no Emprego e as Relacións Laborais, e a integración da igualdade nas políticas de prevención de riscos laborais.

↓ Descargar documento: RIESGO_LABORAL_vs_Incapacidade_temporal_durante_o_embarazo1.pdf